GUIDE: SÅDAN LAVER DU EN TIDSPLAN FOR DIN SMARTE PÆRE

1 Tryk på knappen "More" i det nederste, højre hjørne.

guide screenshot

2 Klik på "Schedule".

guide screenshot

3 Klik på "Add".

guide screenshot

4 Indstil tidspunktet for, hvornår automatiseringen skal starte.

guide screenshot

5 Under "Repeat" kan du vælge, om handlingen skal gentages på bestemte dage.

guide screenshot

6 Hvis du ønsker at modtage notifikationer, skal du sørge for at trykke på knappen så den bliver grøn under "Notification".

7 Sørg for, at Led er instillet til "on".

guide screenshot

8 Tryk på "Add Schedule" nederst på skærmen.

guide screenshot

9 Indstil det tidspunkt, hvor automatiseringen skal stoppe.

10 Gentag trin 5 og 6.

11 Denne gang skal du sørge for, at Led er indstillet til "Off".

12 Klik på "Save" i det øverste, højre hjørne.

guide screenshot

>>> Guides & Support