Placeringer af overvågningskamera (Guide)

For at få mest ud af dit overvågningskamera, skal du være opmærksom på flere forskellige ting, såsom placering, synsfelt og hvor detaljeret man ønsker overvågningsoptagelserne skal være. Inden du begiver dig ud i at købe et overvågningskamera, bør du reflektere over, hvad du gerne vil opnå med videoovervågning. Skal det forebygge eventuelle indbrud? Skal det holde øje med dine kæledyr? Skal det benyttes til at overvåge specifikke ejendele? Der er mange spørgsmål, som du bør stille dig selv inden køb af overvågningskamera, og i dette blogindlæg kommer vi med en guide til, hvordan du placerer et overvågningskamera bedst, så det dækker de områder du ønsker at overvåge. På denne måde kan du erfare, hvor mange overvågningskameraer du behøver.


Når det kommer til placering af overvågningskamera i private hjem, så er det svært at komme med specifikke guides og anbefalinger, da alles behov er forskellige. Dog er der nogle almene guides, som du til hver en tid bør følge:


Hvis du har et formål om at overvåge dine kæledyr, så kan du overveje et motoriseret overvågningskamera med tovejskommunikation fra NEXSMART. Overvågningskameraet bør naturligvis installeres der, hvor dit kæledyr opholder sig mest. Endvidere skal overvågningskameraet også placeres således, at dit kæledyr ikke kan få fat i det. Derfor vil det i de fleste tilfælde give god mening, at installere et motoriseret overvågningskamera i et hjørne af et lokale.


Hvis du ønsker overvågning af et almindeligt parcelhus til forebyggelse af indbrud, så bør du overveje at købe minimum tre overvågningskameraer. Det ene af de tre overvågningskameraer bør overvåge hoveddøren til huset. Det andet overvågningskamera bør dække bagsiden af et hus, mens det sidste overvågningskamera bør dække indkørslen eller indgangen til huset. Det er naturligvis vigtigt at påpege, at behovene er vidt forskellige, alt efter hvilket hus man bor i. En god tommelfingerregel er, at overvågningskameraerne som minimum bør installeres tre meter op i højden. Én af grundene til dette, er at indbrudstyve eksempelvis vil få sværere ved at nedtage overvågningskameraet.

Undgå refleksion af infrarøde stråler

Hvis du overvejer et overvågningskamera til indendørs brug, så er der nogle overvejelser du skal gøre dig. Dette skyldes, at et overvågningskamera helst ikke skal pege ind mod noget, som kan reflektere tilbage til overvågningskameralinsen. Peger dit overvågningskamera fx hen mod en væg, kan du risikere, at det infrarøde lys som kameraet fragiver, reflekteres tilbage på linsen. Dette kan gøre, at optagelsen i baggrunden vil blive mørk, mens væggen lyses op. Det bedste råd er derfor, at du før den permanente opsætning af overvågningskameraet både tester det om dagen og om aftenen, og tjekker, at man tydeligt kan se alt i overvågningsoptagelserne.

Synsfelt i overvågningskamera

Som vi indledningsvis kom ind på, så er det vigtigt at du gør dig nogle overvejelser om, hvor mange overvågningskameraer du har behov for inden du foretager et køb. Dog handler det i ligeså høj grad også om, hvor stort et synsfelt du ønsker dit overvågningskamera skal kunne dække. Hos NEXSMART har vi udendørs overvågningskameraer der har synsfelt fra 85° diagonal bredvinkel og op efter til 130° diagonal bredvinkel. De brede synsvinkler kan komme bag på mange overvågningskameraindehavere, da man oftest ikke behøver et stort antal overvågningskameraer for at dække et større område.


Guide til placering af overvågningskamera

Nedenunder har vi lavet tre forskellige eksempler på måder du kan opsætte dine overvågningskameraer på. Eksemplerne tager udgangspunkt i overvågning af et normalt dansk parcelhus i ét plan.

Smalt og bredt overvågningskamera (kombi)

Det første eksempel er, at man kombinerer to overvågningskameraer for at dække størst muligt areal, uden at gå på kompromis med kvaliteten af overvågningsoptagelserne. Det ene overvågningskamera med det brede synsfelt har den funktion, at det kan registrere bevægelse på lang afstand, hvorimod overvågningskameraet med det smalle synsfelt bruges til at fange ansigter i et mere detaljeret omfang. På den måde vil du kunne opfange bevægelser på lang afstand, men stadig få detaljeret optagelser når nogen kommer tæt på huset.

Kryds og tværs overvågning 

Kryds og tværs overvågning

Det andet eksempel kaldes “Secret Service Pattern”, eller på dansk kryds og tværs overvågning, og er en opsætningsmetode, hvorpå man opsætter to overvågningskameraer på samme flade. De opsættes således, at overvågningsvinklen krydser hinanden. De to overvågningskameraer bør opsættes 4,5-6 meter fra hinanden på samme flade. Pointen i denne overvågningsmetode er, at indbrudstyve ikke kan deaktivere overvågningskameraerne uden det ene overvågningskamera opfanger deaktiveringen. Med andre ord vil det ene overvågningskamera kunne filme indbrudstyvene i færd med at at forsøge at nedrive det andet overvågningskamera.

Ryg mod ryg overvågning

Ryg mod ryg overvågning

Opsætningsmetoden “Back to Back” eller på dansk ryg mod ryg minder om det forrige eksempel bortset fra, at man i dette eksempel opsætter overvågningskameraerne ryg mod ryg. Med andre ord skal overvågningskameraerne sættes lige op af hinanden, og ikke med afstand som i eksemplet med “Secret Service Pattern”. “Back to Back” vil også give den maksimale dækning af overvågningsareal, og samtidig eliminere blinde vinkler, så kameraerne ikke kan tages ned uopdaget. Et andet plus ved denne opsætning er, at du ved opsætningen kun behøver at føre strømforsyning ét sted. Dette vil spare dig for arbejdet omkring tilførsel af strøm. 

Hjørne til hjørne overvågning

Hjørne til hjørne overvågning

Hjørne til hjørne overvågning er en opsætningsmetode, som kræver fire overvågningskameraer ved fuld effekt. Opsætningsmetoden går i al sin enkelthed ud på, at hvert overvågningskamera placeres i et hjørne af en flade. Ved hvert hjørne placeres et overvågningskamera enten mod højre eller venstre, så ingen af siderne af et hus forbliver uovervåget. Hvis du ejer et firkantet parcelhus, så er denne opsætningsmetode af overvågningskameraer essentiel for dig.