Christian viser hvordan man opsætter Home Management til NEXSMART™ produkter via appen.

Opret et Home

1 Første gang man opretter et Home, trykker man på fanen "Me".

guide screenshot

2 Dernæst trykkes på "Home Management".

guide screenshot

3 Tryk "Create a home" for at oprette et hjem.

guide screenshot

4 Nu kan vi give det et navn og tilføje forskellige rum hvis dette ønskes.

guide screenshot

5 Når man er tilfreds trykkes "Save" og "Done" i pop-up vinduet.

6 Du har nu lavet et Home.

Opret flere Homes

1 Fra Home-skærmen trykkes på dit hjem oppe i venstre hjørne.

guide screenshot

2 Dette åbner en dropdownmenu og her vælges "Home Management".

guide screenshot

3 Tryk "Create a home" og følg vejledningen om at oprette et hjem punkt 4-6 ovenfor.

guide screenshot

4 Når du har oprettet endnu et hjem vil du kunne vælge det i dropdownmenuen fra Home-skærmen.

guide screenshot

Deling af home

1 For at dele et Home med en anden bruger, starter man med at gå ind i "Home Management" i dropdownmenuen øverst til venstre.

guide screenshot

2 I listen over Homes vælges det man vil dele.

guide screenshot

3 Tryk "Add Member" og derefter "App Account".

guide screenshot

4 Navngiv valgfrit den person som skal have adgang.

5 Vælg region og skriv den mailadresse der er brugt til deres bruger under "Account".

6 Under "Family Role" vælges adgangsniveau. Common Member giver adgang til enheder i det home, samt visse indstillinger. Administrator giver rettigheder til at ændre i home indstillinger mm.

guide screenshot

Fra den anden brugers Smart-Life

1 Gå ind under fanen "Me" og derefter "Home Management". Nu skulle der gerne figurere et home som afventer.

guide screenshot guide screenshot

2 Try på det og tryk "Accept" på i pop-up vinduet.

guide screenshot guide screenshot
>>> Forrige side