Christian viser hvordan man opsætter et NEXSMART™ Guardian samt Fjernbetjening, Dør / Vinduessensor og Bevægelssensor

Christian viser hvordan man opsætter et NEXSMART™ Guardian Røgalarm

Christian viser hvordan man opsætter skalsikring til NEXSMART alarmsystem via appen.

Gennemgang af indstillinger, funktioner mm. i appen til NEXSMART Guardian og alarm sensorene.

Download App

1 I App Store eller Google Play, søges efter ”Smart life – Smart Living”. Du kan også scanne en af QR koderne her.

2 Registrer en bruger og følg instruktionerne for at logge ind. Eller læs den detaljerede vejledning ved at klikke her.

guide screenshot

Tilføjelse af GUARDIAN

1 Forbind din telefon til dit Wi-Fi (2,4GHz).

2 Klik “+” i det øverste højre hjørne.

guide screenshot

3 Vælg “Sensors” → “Alarm (Wi-Fi)”.

4 Tænd din Guardian og hold “Reset” indtil du hører 1 bip-lyd, slip nu resetknappen.

guide screenshot

5 Skriv dit Wi-Fi password og klik “Next”. Passwordet må ikke indeholde specialtegn.

guide screenshot

6 Hak af i “Confirm the indicator is rapidly blinking” af og klik “Next” for at forbinde til netværket.

guide screenshot

Den optimale afstand mellem Guardian og Wi-Fi routeren er 3-5 meter.

Tilføjelse af tilbehør

Sørg for at fjerne plastik omkring batterierne før du tilføjer en sensor eller fjernbetjening.

Gå ind i alarmens brugerflade. Derefter:

1 Klik “Accessories”.

guide screenshot

2 Klik “Add Sub-device”.

guide screenshot

3 Klik “Sensor”.

guide screenshot

4 “Confirm the indicator is blinking rapidly.”

guide screenshot

Nu vil din Guardian være i parringstilstand og søge efter tilbehør. For at tilføje aktivere du blot din sensor indenfor 30 sekunder. Din Guardian vil bekræfte en succeful tilføjelse med 1 bip.

guide screenshot guide screenshot

Dør-vinduessensor

Sørg for at fjerne plastik fra batteriet før du tilføjer sensoren.

Sæt Guardian i parringstilstand. Aktivér derefter dørsensoren ved at samle de 2 dele og fjerne dem fra hinanden igen. Sensoren blinker rødt når den aktiveres og Guardian vil give 1 biplyd når sensoren er forbundet.

Sørg for at de 2 magneter ikke installeres mere end 10mm fra hinanden.

For at skifte batteri, skyder man den nederste del af den store magnet. Batteriet er af typen 23A på 12V.

Bevægelssensor

Sørg for at fjerne plastik fra batteriet før du tilføjer sensoren.

Sæt Guardian i parringstilstand. Aktivér derefter PIR-sensoren. Sluk og derefter tænd sensoren. Sensoren blinker rødt når den aktiveres og Guardian vil give 1 biplyd når sensoren er forbundet.

Installer sensoren udenfor direkte sollys. Peg ikke sensoren direkte på en radiator eller andre varmelegmer. Registreringsafstand er max 8m og detektionsvinkel er 110 °.

For at skifte batteri skal du fjerne bagdækslet og fjerne batteriet. Batteritype er 6F22 på 9V.

Røgalarm

Sørg for at fjerne plastik fra batteriet før du tilføjer sensoren.

Sæt Guardian i parringstilstand. Aktivér derefter røgsensoren ved at trykke på ”test” knappen til alarmen hyler. Guardian vil give 1 biplyd når sensoren er forbundet.

Installer sensoren udenfor direkte sollys. Peg ikke sensoren direkte på en radiator eller andre varmelegmer. Registreringsafstand er max 8m og detektionsvinkel er 110 °.

For at skifte batteri, skal du dreje bagdækslet og fjerne batteriet. Batteritype er 6F22 på 9V.

Fjernbetjening

Sørg for at fjerne plastik fra batteriet før du tilføjer fjernbetjeningen.

Sæt Guardian i parringstilstand. Aktivér fjernbetjeningen ved at trykke på en knap. Guardian vil give 1 biplyd når sensoren er forbundet.

For at skifte batteri, skal du dreje bagdækslet og fjerne batteriet. Batteritypen CR2032 på 3V.

Reset din GUARDIAN

Factory reset

Brug det medfølgende pin-værktøj til at holde resetknappen på din Guardian inde i 5-10 sekunder. Der skal være strøm på enheden mens denne oparation udføres.

Fjernelse af sensor

1 Fra startsiden i Smart Life appen trykker og holder du på den sensor du vil fjerne.

guide screenshot

2 Når sensoren er markeret trykker du ”Remove Device”.

guide screenshot

Funktioner

På startsiden af Guardian-brugerfladen er du i stand til enten at aktivere, frakoble, aktivere home arm eller lave SOS-alarm. De samme handlinger kan udføres med fjernbetjeningen.

Zoner

For at skifte zone på en sensor skal du gå til indstillingerne i Guardian-brugerfladen i appen. Vælg "Arm" under attributten zone. Klik nu på en sensor, og du kan tildele den til andre zoner.

Nogle sensorer tildeles automatisk til "arm" og andre tildeles til "24 H" osv. Du kan flytte dem til andre zoner her.

Eksempel på brug af zoner

Hvis du kun vil aktivere dør- og vinduesensorer, når du er hjemme (ved hjælp af "Home Arm" -tilstand), kan du gå ind i "ARM" og trykke på og holde dørsensoren nede. Nu kan du flytte den til HOME / ARM-zonen. Nu vil sensoren blive aktiveret både når Guardianen er i "Armed" og i "Home Armed" -tilstand.

guide screenshotguide screenshot

Oprettelse af en planlægget arm/disarm

Gå til Guardian-interface og klik på Settings → Schedule → add schedule. Vælg et tidspunkt, hvor du vil aktivere alarmen. Vælg derefter "repeat" og vælg til sidst hvilken handling der skal ske under "Master Pattern".

guide screenshotguide screenshot

Deling af din Guardian enhed

Hvis du ønsker at dele Guardian med din familie, skal du gå til Guardian-brugerfladen og klikke på blyanten i øverste højre hjørne. Klik derefter på “Share Device” → “Add Sharing” og indtast det kontonavn, du vil dele enheden med. Bemærk, at personen skal oprette sin egen konto for at få adgang.

guide screenshotguide screenshotguide screenshotguide screenshot
>>> Forrige side